برچسب: multitask

  • چندکارگی (Multitasking) توهمی بیش نیست

    چندکارگی (Multitasking) توهمی بیش نیست

    «خانما چندتا کار رو همزمان انجام می‌دن.» «کلم تو گوشیه ولی یبارم تصادف نکردم تو اینحالت پشت فرمون چون رانندگی رو فول فولم.» چنین حرفهایی همیشه هست. اما برای بهره‌ور بود برای یک پله حداقل یک پله بالاتر رفتن. این جملات و طرز فکرها توهم و آزاری بیش نیست. مولتی‌تسک بودن یا نبودن. گرچه مسایل […]