برچسب: گیر کردن در گذشته

  • کاری بکن، این‌بار حتی جلوی آینه هم خودت نیستی (کاملاً علمی:))

    کاری بکن، این‌بار حتی جلوی آینه هم خودت نیستی (کاملاً علمی:))

    کاری باید کرد. چندوقت پیش صحبت‌های میچیو کاکو  را می‌دیدم. خیلی جالب از دید فیزیک مسایل را بررسی می‌کند. می‌گفت وقتی به آینه نگاه می‌کنم این من نیستم که می‌بینم. زیرا فاصله زمانی تابش و بازتاب نور بین آینه و چشمان من وجود دارد. چیزی که در آینه می‌بینم از نظر زمانی قبلتر اتفاق افتاده […]