برچسب: نیروی زمان

  • گرانش وجود ندارد و زمین تخت است!

    گرانش وجود ندارد و زمین تخت است!

    شوخی با علم. این مطلب جنبه علمی ندارد و فقط یک بازی ذهنی و فکری یا بهتر بگویم سرگرمی خواندنی است! مسئولیت باور یا عمل به آن برعهده من نیست. در خانه انجام ندهید.   گرانش وجود ندارد. یعنی وجود دارد اما چیزی نیست که ما فکر می‌کنیم. بگذار برگردیم به چیزی که عموما می‌دانیم. […]