پرش به محتوا

مدیریت زمان

یادداشتی درباره زمان

بازی با علم. E=mc^2 فرمول لعنتی. من بهش می‌گویم فرمول خیلی جواب دهنده. البته تئوری ریسمان خیلی جذابتره برای من. همین ابتدا بگویم من فیزیک نخوندم. اما فیزک دانان را دوست می‌دارم. اینجا هم قرارادامه »یادداشتی درباره زمان

تنبلی درد همیشه همراه

من تنبلم. اعتراف می‌کنم تنبلم. اهمالکارم. با همه این‌ها خیلی تغییر کردم. کارای خفنی نکردم اما به عنوان یکی از پرچمداران نهضت ملی تنبلی، از این موضوع کمی جستم. راستش ما تنبلیم. تکنیک‌های ضد تنبلیادامه »تنبلی درد همیشه همراه

مدیریت زمان(بندی) | خبر کارهای من

این نوشته‌ها در دوران قطعی اینترنت بوده نوشته شده‌اند. بعدا به تاریخ درستشان منتشر شدند. خیلی کلیشه‌ای است. این پست هم با این قطعی اینترنت چیزی جز یک اعلام خبر نیست. بقولی خبریست جهت خالیادامه »مدیریت زمان(بندی) | خبر کارهای من