برچسب: قطع اینترنت

 • روز هفتم قطعی اینترنت

  این نوشته‌ها در دوران قطعی اینترنت بوده نوشته شده‌اند. بعدا به تاریخ درستشان منتشر شدند. امروز همچنان اینترنت قطع است. همچنان به دنبال راهی هستم تا ایمیل خودم را بررسی کنم. شوخی نداریم قطع است. دوشاخه را از پریز کشیده‌اند. شیر را کلا کنده و جایش را کور کردند. هرچه هست راهی نیست. منتظر پاسخ […]

 • روز ششم قطعی اینترنت |ناامید، هرگز

  این نوشته‌ها در دوران قطعی اینترنت بوده نوشته شده‌اند. بعدا به تاریخ درستشان منتشر شدند. امروز خیلی کسل شدم. خیلی اذیت کننده‌اس که فقط به سایت‌هایی دسترسی داری که عملا مفید نیستند. جز دانلود نرم‌افزار که آن هم کار قانونی و درستی هم نیست. یک لحظه با خودم فکر کردم که خب که چی؟ بلاخره […]

 • روز پنجم قطعی اینترنت | Push it to the limit!

  این نوشته‌ها در دوران قطعی اینترنت بوده نوشته شده‌اند. بعدا به تاریخ درستشان منتشر شدند. قطعی همه‌اش بدی است. اما این مدت حسابی روی کار تمرکز کردم. بعد از وصل شدن (اگر بشود البته) بیشتر تمرکز خواهم کرد. گاهی باید فقط روی یک کار تمرکز کرد. خیلی کار کرد. خیلی خواست و خیلی سریع پیش […]

 • روز چهارم قطعی اینترنت | آنچه مرا نکشند قوی‌ترم می‌کند

  این نوشته‌ها در دوران قطعی اینترنت بوده نوشته شده‌اند. بعدا به تاریخ درستشان منتشر شدند.   خب جهت خالی نبودن عریضه باید بگویم که با همه قطعی‌ها، ضررها و آزار و اذیت. ما همچنان ادامه می‌دهیم. این شرایط هست. بحران است. هرچقدر مسخره و احمقانه. هرچقدر خسته کننده و ترسناک. نباید تسلیم شد. تسلیم نشدن […]

 • روز سوم قطعی اینترنت | شیر را کلا کندند

  این نوشته‌ها در دوران قطعی اینترنت بوده نوشته شده‌اند. بعدا به تاریخ درستشان منتشر شدند. شیر را بسته‌اند. کوفتشان شود آنان که پشت شیرند و اینترنت می‌نوشند. فکر کنم از بیخ کنده‌اند. یادش بخیر دوران دایال آپ وقتی خانه‌ای دو خط داشت، بخاطر پول تلفن نداده مخابرات خط را قطع می‌کرد. معمولا خط دوم جهت […]

 • روز دوم قطعی اینترنت

  این نوشته‌ها در دوران قطعی اینترنت بوده نوشته شده‌اند. بعدا به تاریخ درستشان منتشر شدند. امروز هم اینترنت قطع است. نمی‌دانم کجای دنیا بجز کره شمالی اینترنت به دوشاخه وصل است. عمو فیلترچی هرکار کرد تا فقط فیلتر کند نشد. پاپا سکوریتی اومد دو شاخه را از پریز کشید. یادش بخیر. آن زمان که اینترنت […]