روز هفتم قطعی اینترنت

این نوشته‌ها در دوران قطعی اینترنت بوده نوشته شده‌اند. بعدا به تاریخ درستشان منتشر شدند. امروز همچنان اینترنت قطع است. همچنان به دنبال راهی هستم تا ایمیل خودم را بررسی کنم. شوخی نداریم قطع است. دوشاخه را از پریز کشیده‌اند. شیر را کلا کنده و جایش را کور کردند. هرچه هست راهی نیست. منتظر پاسخ ایمیلی هستم که ۴ بار فرستاده‌ام. یک بسته قرار است که از دیار آنسوی کوه‌ها بخریم….

روز ششم قطعی اینترنت |ناامید، هرگز

این نوشته‌ها در دوران قطعی اینترنت بوده نوشته شده‌اند. بعدا به تاریخ درستشان منتشر شدند. امروز خیلی کسل شدم. خیلی اذیت کننده‌اس که فقط به سایت‌هایی دسترسی داری که عملا مفید نیستند. جز دانلود نرم‌افزار که آن هم کار قانونی و درستی هم نیست. یک لحظه با خودم فکر کردم که خب که چی؟ بلاخره این است. بلاخره باید ادامه داد. می‌بینید. نا امیدی و خستگی و دست کشیدن سراغ همه…

روز پنجم قطعی اینترنت | Push it to the limit!

این نوشته‌ها در دوران قطعی اینترنت بوده نوشته شده‌اند. بعدا به تاریخ درستشان منتشر شدند. قطعی همه‌اش بدی است. اما این مدت حسابی روی کار تمرکز کردم. بعد از وصل شدن (اگر بشود البته) بیشتر تمرکز خواهم کرد. گاهی باید فقط روی یک کار تمرکز کرد. خیلی کار کرد. خیلی خواست و خیلی سریع پیش رفت. اصلا راه دیگری مگر داریم. با چس ناله کردن و در و به دیوار کوباندن…

روز چهارم قطعی اینترنت | آنچه مرا نکشند قوی‌ترم می‌کند

این نوشته‌ها در دوران قطعی اینترنت بوده نوشته شده‌اند. بعدا به تاریخ درستشان منتشر شدند.   خب جهت خالی نبودن عریضه باید بگویم که با همه قطعی‌ها، ضررها و آزار و اذیت. ما همچنان ادامه می‌دهیم. این شرایط هست. بحران است. هرچقدر مسخره و احمقانه. هرچقدر خسته کننده و ترسناک. نباید تسلیم شد. تسلیم نشدن به معنی خشک بودن نیست. تسلیم نشدن یعنی تغییر کردن. یعنی فهمیدن و درس گرفتن. یعنی…

روز سوم قطعی اینترنت | شیر را کلا کندند

این نوشته‌ها در دوران قطعی اینترنت بوده نوشته شده‌اند. بعدا به تاریخ درستشان منتشر شدند. شیر را بسته‌اند. کوفتشان شود آنان که پشت شیرند و اینترنت می‌نوشند. فکر کنم از بیخ کنده‌اند. یادش بخیر دوران دایال آپ وقتی خانه‌ای دو خط داشت، بخاطر پول تلفن نداده مخابرات خط را قطع می‌کرد. معمولا خط دوم جهت اینترنت استفاده می‌شد و کسی هم پاسخگو نبود. آن زمان فکر کنم چیزی حدود ۵ هزارتومان…

روز دوم قطعی اینترنت

این نوشته‌ها در دوران قطعی اینترنت بوده نوشته شده‌اند. بعدا به تاریخ درستشان منتشر شدند. امروز هم اینترنت قطع است. نمی‌دانم کجای دنیا بجز کره شمالی اینترنت به دوشاخه وصل است. عمو فیلترچی هرکار کرد تا فقط فیلتر کند نشد. پاپا سکوریتی اومد دو شاخه را از پریز کشید. یادش بخیر. آن زمان که اینترنت دایال آپ بود. بابای ما هم از پریز می‌کشید و اینترنت پر. الان پاپا بزرگه هم…