برچسب: فضازمان

  • گرانش وجود ندارد و زمین تخت است!

    گرانش وجود ندارد و زمین تخت است!

    شوخی با علم. این مطلب جنبه علمی ندارد و فقط یک بازی ذهنی و فکری یا بهتر بگویم سرگرمی خواندنی است! مسئولیت باور یا عمل به آن برعهده من نیست. در خانه انجام ندهید.   گرانش وجود ندارد. یعنی وجود دارد اما چیزی نیست که ما فکر می‌کنیم. بگذار برگردیم به چیزی که عموما می‌دانیم. […]

  • یادداشتی درباره زمان

    بازی با علم. E=mc^2 فرمول لعنتی. من بهش می‌گویم فرمول خیلی جواب دهنده. البته تئوری ریسمان خیلی جذابتره برای من. همین ابتدا بگویم من فیزیک نخوندم. اما فیزک دانان را دوست می‌دارم. اینجا هم قرار نیست هیچ چیز علمی بلغور کنم. پر از اشتباه است چون، تفکرات من است و داستان‌هایی درباره علم. می‌گویند انیشتین […]