برچسب: عالم بی عمل

  • عالم بی عمل به چه ماند به زنبور بی عسل

    عالم بی عمل به چه ماند به زنبور بی عسل

    یکی را گفتند: عالم بی‌عمل به چه ماند؟ گفت: به زنبور بی‌عسل زنبور درشت بی‌مروت را گوی باری چو عسل نمی‌دهی نیش مزن این حکایت از «سعدی» را با طلا هم بنویسم کم است. اگر من باشم که آن را روی بدنهٔ فضاپیمای SpaceX می‌تراشم تا یادگار برای همگان بماند. من هم با این حکایت […]