برچسب: سی سخت

  • من، سال کرونا و رسیدن ۱۴۰۰ خورشیدی

    من، سال کرونا و رسیدن ۱۴۰۰ خورشیدی

    گذشت. یک سال دیگر هم به سال خورشیدی ایران گذشت. یک سالی که به جرات می‌توان گفت از بدترین سال‌های بد دوران ما بود. حتی در کل تاریخ بشری، تا به اینجا. سال کرونا هنوز جای درد خیلی زخم‌ها خوب نشده بود که بیماری کوید-۱۹ یا همان کرونا بی‌رحمانه حمله کرد. هنوز اقتصاد در حال […]