پرش به محتوا

سلام دنیا

چرا پست سلام دنیا! (hello world!) را پاک نمی‌کنم

دوست ندارم پاک کنم. هر چیز دلیل دیگری برای حذف پست سلام دنیا! پس از این دلیل قرار خواهد گرفت:) برای آن‌هایی که فکر می‌کنند بلد نیستم بگم که متاسفانه اندر اشتباه جانگدازی هستید. فقط… ادامه »چرا پست سلام دنیا! (hello world!) را پاک نمی‌کنم