پرش به محتوا

زمان

گرانش زمین در فضازمان (نسبیت عام)

گرانش وجود ندارد و زمین تخت است!

شوخی با علم. این مطلب جنبه علمی ندارد و فقط یک بازی ذهنی و فکری یا بهتر بگویم سرگرمی خواندنی است! مسئولیت باور یا عمل به آن برعهده من نیست. در خانه انجام ندهید.  … ادامه »گرانش وجود ندارد و زمین تخت است!

یادداشتی درباره زمان

بازی با علم. E=mc^2 فرمول لعنتی. من بهش می‌گویم فرمول خیلی جواب دهنده. البته تئوری ریسمان خیلی جذابتره برای من. همین ابتدا بگویم من فیزیک نخوندم. اما فیزک دانان را دوست می‌دارم. اینجا هم قرار… ادامه »یادداشتی درباره زمان