پرش به محتوا

رویا

هنوز رویا پردازی می‌کنی؟

هنوز هم رویا پردازی داری؟ هنوز به درختان پرپشت جنگل‌های پر از پریان فکر می‌کنی؟ هنوز به دنبال غریبه‌های رویا‌های خود می‌روی؟ هنوز دریا را هنگامی که بر آب قدم می‌گذاری تصور می‌کنی؟ هنوز به… ادامه »هنوز رویا پردازی می‌کنی؟