برچسب: تقلب

  • قورباغهٔ هفت‌تیر کش | غوکان استادنما

    قورباغهٔ هفت‌تیر کش | غوکان استادنما

    مساله خیلی قدیمی‌ست. وقتی شیر توی بیشه نباشد، قورباغه هفت‌تیر کش می‌شود. امشب یاد کلاس‌های قدیم افتادم. استاد اجازه؟ استاد فلان استاد بهمان. اینکه در کشور ما استاد رقیق شده و هرجایی استفاده می‌شود خودش یک مشکل. این استاد استاد کردن‌ها و انواع استاد بودن‌ها مشکل دیگر. راستش اصلا ایرادی ندارد کسی خودش را استاد […]