پرش به محتوا

بازگشت اینترنت

بازگشت پیروزمندانه اینترنت به وطن

بدین وسیله،‌ بازگشت پیروزمندانه اینترنت را به خاک وطن گرامی‌ می‌داریم. تیم اینترنت ملی (اینترانت) پس از شکست مقابل تیم زیرساخت از مسابقات حذف شد. اینترنت پس از مبارزه سخت مقابل سِنای سکوریتی توانست پسادامه »بازگشت پیروزمندانه اینترنت به وطن