درباره علیرضا شیاسی | About Alireza Shiasi

درباره من

Alireza Shiasi's Picture - علیرضا شیاسی

من تنها یک انسان ساده‌ام، که دائم «یاد‌ می‌گیرد» و «مسیرش» را «خلاقانه» طی می‌کند.

باقی چیزهایی که با خود حمل می‌کنم در طول زمان به چسبیده‌اند.